Η Μ Ε Ρ Α

Ω Ρ Α

Ε Ο Ρ Τ Η

Κυριακή 1η

7.00 π.μ.

6.00 μ.μ.

Α’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ὀρθοδοξίας) Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία, Λιτάνευσις τῶν εἰκόνων.

Ὁ Β΄ Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς.

Τετάρτη 4

6.30 μ.μ.

Ἑσπερινή Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.

Παρασκευή 6

7.15 μ.μ.

Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ.

Σάββατον 7

7.30 π.μ.

Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία, εις ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
Κυριακή 8

7.00 π.μ.

6.00 μ.μ.

Β’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ,Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.Ὁ Γ΄ Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς.
Δευτέρα 9

7.30 π.μ.

ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ, Πρωϊνή Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.
Τετάρτη 11

6.30 μ.μ.

Ἑσπερινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
Παρασκευή 13

7.15 μ.μ.

Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ.
Σάββατον 14

7.30 π.μ.

Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία, ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ.
Κυριακή 15

7.00 π.μ.

6.00 μ.μ.

Γ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ  Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.Ὁ Δ΄ Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς ΚΑΙ ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΙΜΙΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ.
Τετάρτη 18

6.30 μ.μ.

ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, Ἑσπερινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.
Παρασκευή 20  

7.15 μ.μ.

Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ.
Κυριακή 22

7.00 π.μ.

6. 00 μ.μ.

Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, Ἰωάννου τῆς Κλίμακος,       Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.Ὁ Ε΄ Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς.
Τετάρτη 25

7.15 π.μ.

6.30 μ.μ.

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ.

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ.

Παρασκευή 27

7.30 π.μ.

7.00 μ.μ.

Πρωϊνή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

ΕΟΡΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΛΙΩΤΙΣΣΑΣ,

Σάββατον 28

7.15 μ.μ.

ΕΟΡΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΛΙΩΤΙΣΣΑΣ,

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Κυριακή 29

7.15 π.μ.

6.00 μ.μ.

Ε’ΝΗΣΤΕΙΩΝ, Μαρίας της Αιγυπτίας,       Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.

Ὁ ΣΤ΄ Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς.

ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΤΕΤΑΡΤΗ 1η

7.15 π.μ.

Πρωϊνή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. ΑΓΙΑΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3

7.15 π.μ.

Πρωϊνή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 4

7.15 μ.μ.

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥὌρθρος καί Θεία Λειτουργία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ. 1. Τά ἀπογεύματα τῶν ἡμερῶν Δευτέρας, Τρίτης καί Πέμπτης τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς και ὥρα 6.00 μ.μ. θα τελεῖται ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ. 2ηΤό πρόγραμμα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος θά ἐκτυπωθεῖ σέ ἰδιαίτερο φυλλάδιο ὅπως κάθε χρόνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ. 3η Την Δευτέραν 16ην Μαρτίου στο Εντευκτήριο της Εκάλης στις 6.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Εκδήλωση του Φιλοπτώχου Ταμείου της Ενορίας μας. ( Τσάϊ) Προσκλήσεις δίνονται απο τις Κυρίες της Ενοριακής Δράσεως.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ. 4η ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΙΟΥ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΙΜΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ.

«Ἡ ὠφέλεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς»

Ἡ περίοδος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, μᾶς προσφέρει εὐκαιρίες πολύτιμες, στὴν πραγματικότητα μοναδικές, γιὰ πνευματικὴ ἀνάταση, ψυχικὴ κάθαρση, καθημερινὴ συμμετοχὴ στὴν ὀρθόδοξη λατρεία, ὁλοκληρωτικὴ βίωση τοῦ γνήσιου ἀσκητικοῦ πνεύματος τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἡ Ἐκκλησία μᾶς χαρίζει πλοῦτο ἀσύγκριτο ἐφοδίων, στηριγμάτων, παραδειγμάτων καὶ προτύπων, δρόμων καὶ κατευθύνσεων, γιὰ νὰ φθάσουμε στὸ τέρμα, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν προσωπικὴ συνάντηση τοῦ καθενὸς μὲ τὸν Ἐσταυρωμένο καὶ Ἀναστάντα Χριστό.

Ἄν ἡ πνευματικὴ ζωὴ εἶναι μιὰ καθημερινὴ περιπέτεια γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς ἁγιότητος, ἡ περίοδος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἀποτελεῖ μία ὑψηλὴ κορυφή, ποὺ ὅλους μᾶς σαγηνεύει. Ἄς προσπαθήσουμε νὰ τὴν βιώσουμε μὲ γνησιότητα, γνωρίζοντας πὼς ὅλα ὅσα ἡ Ἐκκλησία μᾶς παρέχει (λατρεία, νηστεία, μετάνοια) ἀποτελοῦν μέσα γιὰ τὴν ἐπίτευξη ἑνὸς μεγάλου σκοποῦ. Κι ἄς βοηθήσουμε τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς νέους νὰ μᾶς ἀκολουθήσουν στὸ ταξίδι της, ἕνα ταξίδι ποὺ μεταμορφώνει τὸν ἐσωτερικὸ ἑαυτό μας καὶ ὀμορφαίνει τὴν ζωή μας. Ἔχουμε πολλὰ νὰ ὠφεληθοῦμε ὅλοι μας.

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ