Γιά νά γίνει ὁ Γάμος σας, πέρα τῶν ἄλλων, ἀπαιτοῦνται κάποια δικαιολογητικά, προκειμένου νά ἐκδοθεῖ ἡ ἄδεια τοῦ Γάμου σας, ἀπό τό ἁρμόδιο Γραφεῖο Γάμων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ,τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πρό τῆς τελέσεως τοῦ γάμου σας, ἔτσι θά χρειαστοῦμε:

α) Πιστοποιητικά Ἀγαμίας, τόσο ἀπό τόν γαμπρό, ὅσο καί ἀπό τή νύφη.

Τά πιστοποιητικά αὐτά ἐκδίδονται ἀπό τόν Ἐφημέριο τῆς κατοικίας τῆς οἰκογενείας τῶν μελλονύμφων. Ἐάν ὑπάγεστε σ΄άλλη Ἱερᾶ Μητρόπόλη,δηλαδή ἐκτός τῶν ορίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ,τότε πρέπει να θεωρηθούν ἀπ΄τήν Ἱερᾶ Μητρόπόλη, που ὑπάγεται ἡ ἐνορία σας.Γιά τήν ἔκδοσή τους χρειάζεται νά ἔχετε μαζί σας τήν ταυτότητα, ἤ τό διαβατήριό σας, δυό μάρτυρες, (γνωστά καί ὄχι συγγενικά σας πρόσωπα) μέ τίς ταυτότητές τους, καί μιά ὑπεύθυνη δήλωση τοῦ Νόμου 1599/86. Τά πιστοποιητικά αὐτά ἔχουν τρίμηνη ἰσχύ, πρέπει δηλαδή μέσα στό διάστημα τῶν τριῶν αὐτῶν μηνῶν νά προσκομισθοῦν στό γραφεῖο τοῦ Ναοῦ μας.

β) Ἐφημερίδα.

Σέ μιά καθημερινή ἀθηναϊκή ἐφημερίδα πρέπει νά γίνει ἡ δημοσίευση τῆς ἀγγελίας τοῦ Γάμου σας. Ἡ ἰσχύ τῆς δημοσιεύσεως στήν Ἐφημερίδα εἶναι ἐξάμηνη, καί ὅταν θά ἔλθετε στό Γραφεῖο τοῦ Ναοῦ, γιά τήν κατάθεση τῶν δικαιολογητικῶν σας πρέπει νά ἔχετε μαζί σας τήν ἐφημερίδα (ὁλόκληρη).Σε περίπτωση που έχετε τελέσει πολιτικό γάμο προσκομίζετε την ληξιαρχική πράξη του πολιτικού σας γάμου και δεν χρειάζεται εφημερίδα .

γ) Ἕνα Παράβολο.

Ἀπό ὁποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. ἀγοράζεται ἕνα (1) παράβολο Χαρτοσήμου γιά τήν ἔκδοση τῆς Ἀδείας τοῦ Γάμου, ὅπως ὁρίζει ὁ Νόμος τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν.

Σέ περίπτωση πού ἕνας σας ἤ καί οἱ δυό, ἔχει τελέσει ἄλλο Γάμο, πρέπει νά προσκομίσει στόν ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας του, ἀπ’ ὅπου θά πάρει τό πιστοποιητικό Ἀγαμίας, καί τό Διαζευκτήριο, μάλιστα ἐκεῖνο πού εἶναι χαρακτηρισμένο «Γιά ἔκδοση ἀδείας Γάμου».

Όταν τα συγκεντρώσετε θα ἐπικοινωνήσετε με τον Ἱερό Ναό θα ομιλήσετε με τους ἐφημερίους (π.Νικόλαο ή π.Γεώργιο)για τα παιραιτέρω .

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ἡ Νύφη μέ τή συνοδεία της πρέπει νά εἶναι στό χῶρο τοῦ Ναοῦ τήν καθορισμένη ὥρα. Ἡ καθυστέρηση τῆς Νύφης, ἀκόμη κι ἡ πιό μικρή, προξενεῖ ἀναστάτωση στήν ὅλη λειτουργία τοῦ Ναοῦ, ἀλλά καί σ΄ ὅλους πού ἐμπλέκονται στήν τέλεση τοῦ γάμου σας μεγάλη ταλαιπωρία. Αὐτό νά μήν τό ξεχνᾶ ἡ λαμπροστόλιστη νυφούλα. Ἐξάλλου ἡ συνέπεια στήν ὥρα δείχνει ἐκτός τῶν ἄλλων καί τό σεβασμό στούς καλεσμένους σας, πού ἀπό σᾶς ἔχουν προσκληθεῖ μέ ἐπισημότητα γιά καθορισμένη ὥρα.

Ἀλλά καί κάθε καθυστέρηση ἀποβαίνει σέ βάρος τῶν ἄλλων Γάμων, πού δέν εὐθύνονται ἀπό τή δική σας ἀσυνέπεια. Ἀκόμη φορτώνεται ἡ καθυστέρησή καί στό προσωπικό τοῦ Ναοῦ, πού δέν φταίει σέ τίποτα, νά μένει στό Ναό γιά τόν καθαρισμό του μέχρι τίς μεταμεσονύκτιες ὧρες.

Νά ἐπισημαίνουμε καί τοῦτο. Χρειάζεται ἡ διακριτικότητά σας στή φράση τοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος, «ἡ δέ γυνή ἵνα φοβῆται τόν ἄνδρα», πού ἀπό κακή ἑρμηνεία προσπαθοῦν οἱ νεόνυμφοι, παρακινούμενοι καί ἀπό τούς φιλοθεά-μονες καλεσμένους, νά πατήσουν πόδι. Τότε γίνεται μιά ἀπαράδεκτη ἀναταραχή, πού διαταράσσει τήν ἱερή στιγμή τοῦ μυστηρίου τοῦ δικοῦ σας γάμου. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος δέν μιλάει γιά φόβο, τρόμο, ἀλλά σεβασμό. Ὁ φόβος δέν ταιριάζει στήν ἀγάπη ἀφοῦ ἡ ἀγάπη διώχνει κάθε τρομοκρατία.

Ἄν γιά κάποιο δικό σας λόγο ἀκυρώσατε τήν ἡμερομηνία τοῦ γάμου ἤ θελήσατε νά κάνετε τό γάμο σας σέ ἄλλο Ἱ. Ναό, θερμά σᾶς παρακαλοῦμε νά μᾶς εἰδοποιήσετε ἔγκαιρα.

Τέλος χρειάζεται νά λέτε στό ἀνθοπωλεῖο πού θά στολίσει τό Ναό, ἀλλά καί τούς φωτογράφους νά ἔχουν μαζί μας μιά ἐπαφή, προκειμένου νά ἀποφεύγονται κάποιες παρεξηγήσεις ἤ ὑπερβολές, πού καί οἱ ἴδιοι ἄθελά τους κάνουν στήν προσπάθειά τους νά σᾶς εὐχαριστήσουν.

Οἱ ἐπισημάνσεις αὐτές γίνονται προκειμένου ὅλα νά κυλίσουν σωστά τήν τόσο ἱερή καί σημαντική αὐτή ἡμέρα τῆς ζωῆς σας, γι’ αὐτό καί σᾶς εὐχαριστοῦμε ἐκ προοιμίου ζητῶντας τήν κατανόησή σας.

Ἡ ώρα ἡ καλή καί εὐλογημένη!

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ