Παναγία ἀποτελεῖ τό λαμπρότερο δῶρο, πού μπόρεσε νά προσφέρει ποτέ ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα πρός τόν Θεό. Ἡ ἴδια ἀποτελεῖ τόν καλύτερο, καθαρότερο, τόν πιό ὑπέροχο, ἀλλά καί ἁπλό καρπό τῆς ἀνθρωπίνης ἱστορίας στόν Τρισάγιο Θεό, καί ἔγινε  ἡ ἴδια «αἰτία τῆς τῶν πάντων θεώσεως». Μέ τή δική της καθαρότητα ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔγινε «σαρκοφόρος» καί ὁ ἄνθρωπος «θεοφόρος». Ἡ ἴδια γέννησε στόν κόσμο τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ, πού ἔκτοτε εἶναι, ὄχι μόνο ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί ὁ υἱός ἀνθρώπου. Ἔγινε ὁ Χριστός  μας, καί ἐμεῖς τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλά καί ἡ ἁγία Μητέρα Του ἔγινε καί δική μας πανανθρώπινη Μητέρα. Ἀποτέλεσμα νά τήν ἔχουμε παντοτεινή καταφυγή καί παραμυθία. Σέ ὅλο τό θαῦμα τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ Θεοῦ καί Λόγου στό ὁποῖο λειτουργεῖ ἡ Παναγία μέ ρόλο πρωταγωνιστικό, οἱ φυσικοί νόμοι ἀναστέλλονται. Τό θαῦμα αὐτό εἶναι βέβαια πάνω ἀπ' ὅλα ἐνέργεια τοῦ ἐνυποστάτου Θεοῦ Λόγου.

Στήν πατρίδα μας, ἀλλά καί σ’ ὁλοκληρη τήν Ὀρθοδοξία ὑπάρχουν ἀμέτρητες εἰκόνες, πού κάθε μιά ἔχει τή δική της ἱστορία. Ἐδῶ στό τόπο μας, στήν Ἐκάλη, ἔχουμε τήν ἰδιαίτερη εὐλογία νά φυλάσσουμε πολύτιμο θησαυρό μας, μιά ἀπό τίς ἄπειρες εἰκόνες της. Τήν Παναγία τήν Ἐκαλιώτισσα.

Τήν εἰκόνα αὐτή τήν ἔφεραν οἱ ξερριζωμένοι ἀδελφοί μας ἀπό τή μαρτυρική γῆ τῆς Ἰωνίας, τό 1922. Καί μέσα ἀπό πολλές περιπέτειες ἔφθασε στήν ἀγκαλιά τῆς Ἐκάλης, στό Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνας, ὅπου μετά τήν ἀνακαίνιση τοῦ Ναοῦ (2001-2004) στολίζει τό σχετικό εἰκονοστάσιο, στό ἀριστερό τμῆμα τοῦ νέου τέμπλου.  

πως ὅλα δείχνουν, ἡ Εἰκόνα τῆς Ἑκαλιώτισσας, ἀνήκει στόν εἰκονογραφικό κύκλο τῆς Ὁδηγήτριας καί σύμφωνα μέ τήν γραφή της εἶναι ἀντίγραφο μιᾶς ἐκ τῶν δυό εἰκόνων, πού βρίσκονται  στόν Ἅγιο Ὄρος, ἡ μιά  στήν Ἱερά Μονή τῆς Μεγίστης Λαύρας καί ἡ ἄλλη στό τέμπλο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων. Καί οἱ δυό αὐτές εἰκόνες εἶναι ἔργα τοῦ Θεοφάνους τοῦ Κρητός (16ος αἰ.), ἴσως καί ἡ Ἐκαλιώτισσα νά εἶναι ἔργο τοῦ Θεοφάνους ἤ μαθητῶν του.

πειδή ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος ὑπάγεται στό κύκλο τῶν κινητῶν ἑορτῶν δέν εἶναι σταθερή ἡμερομηνία τελέσεώς του, ἐξαρτᾶται πάντοτε ἀπό τήν ἡμερομηνία ἑορτασμοῦ τοῦ ΠΑΣΧΑ, γι’ αὐτό καί ὁ ἑορτασμός μας πρός τήν Παναγία, τήν Ἐκαλιώτισσά μας, ἀκολουθεῖ αὐτή τή διαδρομή. 

Τήν εἰκόνα αὐτή τῆς Παναγίας μας τήν τιμοῦμε ἰδιαίτερα καί προσκαλοῦμε ὅλους ἐσᾶς τούς εὐλαβεῖς χριστιανούς στόν τριήμερο ἑορτασμό τό Σάββατο τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ