Το παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στήν ὁμώνυμη πλατεία Ἐκάλης.Κατασκευάστηκε ἀπό τούς πρώτους οἰκιστές τοῦ προαστίου γύρω στό 1925. Ἡ ἀρχική μορφή παραμένει ἡ ἴδια, μιά μικρή βασιλική, κατασκευάσμένη ἀπό ξύλο, ἐπενδυμένη. Ὅταν τό 1969, ὁ τότε πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος Γεώργιος Παπαδόπουλος, τέλεσε ἐκεῖ ἀθόρυβα τό δεύτερο γάμο του μέ τή σύζυγό του Δέσποινα, ἡ ΜΟΜΑ ἔκανε μέ δικές της πρωτοβουλίες παρεμβάσεις, τόσο στό ἐξωτερικό του, ἀντικατάσταση τῆς ξύλινης στέγης καί τοποθέτηση κεραμιδιῶν, ὅσο στό ἐσωτερικό μέ τήν ἀντικατάσταση τῶν ἐφθαρμένων ξυλίνων ἐπιφανειῶν. Ἡ φθορά τοῦ χρόνου καί Οἰ καιρικές μεταβολές ἔφεραν πολλές φθορές τίς ὁποῖες τό 1996 ἀποκαταστήσαμε. Τοποθετήθηκαν ἐσωτερικά γυψοσανίδες καλύπτοντας τούς ξυλοδοκούς καί τά ἄλλα σανιδώματα, πού ἀπό τήν πολυκαιρία εἶχαν μαυρίσει. Ἀπόπειρα ἐπανατασκευῆς του, προκάλεσε ἔντονη ἀντίδραση τῆς τότε Κοινοτικῆς Ἀρχῆς καί τῶν πέριξ κατοίκων. Ἐγκαίνια δέν ἔχουν γίνει, ἴσως στά πρῶτα χρόνια λειτουργίας του νά ἔγιναν θυρανοίξια, Πάντως μέχρι τό 1937 ἐξυπηρετοῦσε τούς τότε λιγοστούς κατοίκους.

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ