ΙΕΡΑ ΛΕΙΨΑΝΑ

Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος

Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους

Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος τοῦ ἰαματικοῦ.

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου

Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ ἐν Πάρω

Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ θαυματουργοῦ

Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας

& Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς.

 

ΙΕΡΑ ΛΕΙΨΑΝΑ

1. Ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου

2. Ὁσίων καί Θεοφόρων Πατέρων τῶν ἐν τῇ Μονῇ τοῦ Ἀγίου Σάββα ἀναιρεθέντων

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ