Στά πρῶτα χρόνια καί μέχρι τό 1946 δέν εἶχε τακτικό ἐφημέριο. Τίς ἀνάγκες τοῦ Ναοῦ τίς ἐξυπηρετοῦσαν περιστασιακά ἱερεῖς, πού ἔστελνε ἡ Ἱερά Μητρόπολη, μεταξύ αὐτῶν ἦταν ὁ πατήρ Ἀθανάσιος Κωτσάκης, ὅπως φαίνεται ἀπό παλαιά Ἱεροτελεστικά Βιβλία. Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1946 θά τοποθετηθεῖ τακτικός ἐφημέριος ὁ πατήρ Νικόλαος Ρισβᾶς, πού θά παραμείνει πιστά καί ἀφοσιωμένα ὥς τό Μάρτιο τοῦ 1961, ὁπότε καί συνταξιοδοτήθηκε.

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης πατήρ Ἰάκωβος Λάμπρου θά εἶναι ὁ ἑπόμενος ἐφημέριος, πού κι αὐτός θά ὑπηρετήσει μέ πιστότητα τίς ἀνάγκες τῆς Ἐνορίας μέχρι τό 1968, ὁπότε καί ἀναχωρεῖ γιά τό ἐξωτερικό. Καί δυό ἔχουν κοιμηθεῖ, ἄς εἶναι ἡ μνήμη τους αἰωνία.

Νέος ἐφημέριος ἦλθε ὁ Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Καλαματιανός, νῦν Μητροπολίτης Μηθύμνης. Ὁ π. Χρυσόστομος παραμένει στήν Ἐκάλη μέχρι τῆς ἐκλογῆς του στό Μητροπολιτικό θρόνο τῆς Μήθυμνας Λέσβου, 4 Μαῒου 1984. Ὁ πατήρ Χρυσόστομος εἶναι ἰδιαίτερα ἀγαπητός στήν περιοχή μας. Μέχρι σήμερα οἱ παλαιότεροι ἐνορίτες τόν ἐνθυμοῦνται μέ σεβασμό, καί ὅταν ἔρχεται ἐκδηλώνουν μέ κάθε τρόπο τήν ἐκτίμησή τους πρός τό πρόσωπό του. Τό 1975 θά τοποθετηθεῖ καί δεύτερος ἐφημέριος, ὁ ἱερέας Παναγιώτης Χρυσομέρης, πού θά παραμείνει στήν Ἁγία Μαρίνα μέχρι τόν Δεκέμβριο τοῦ 1992. Ὁ π. Βασίλειος Ἀποστολόπουλος θά προστεθεῖ στή χορεία τῶν ἐφημερίων, ἀπό 6 Δεκεμβρίου 1992 μέχρι τίς ἀρχές Φεβρουαρίου 2000.

Ἀπὸ τὶς 23 Μαίου 1986 ἕως καὶ στις 29 Ἰανουαρίου 2013 (ὅπου καὶ ἐκοιμήθη) ὁ πατὴρ Κωνσταντῖνος Φιοράκης, ἄς εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία.

Σήμερα ἐφημερεύουν : ὁ πατὴρ Νικόλαος Μωραῒτης ἀπό 23 Δεκεμβρίου 2001 και ο πατήρ Γεώργιος Τσιμπουξής απο 1 Μαρτίου 2013.

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ